Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Χίου

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χίο.