Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σάμου

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στη Σάμο.