Η θέση και η προσφορά της γυναίκας στην ανθρώπινη κοινωνία