Προσφορά Αγάπης

Δείξτε την αγάπη σας στηρίζοντας τους συλλόγους που αναφέρονται παρακάτω. Μπορείτε να τους στηρίξετε είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία, είτε ενισχύοντάς τους οικονομικά. Για κάθε έναν από αυτούς, θα βρείτε πληροφορίες για τον σκοπό του συλλόγου, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης σε περίπτωση που θέλετε να βοηθήσετε τον σύλλογο οικονομικά.