Βιβλία τον καιρό της πανδημίας

Σε εποχές κρίσης η λογοτεχνία είναι μέσο παρέμβασης για τον δημιουργό και διέξοδος για το κοινό, το πιο ισχυρό όπλο και ταυτόχρονα το ασφαλέστερο καταφύγιο.