Ματιά

Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Νέου, του Αρχιεπισκόπου Αιγίνης, τιμούμε στις 17 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Εορτή του Αγίου Διονυσίου του Νέου, του Αρχιεπισκόπου Αιγίνης

Τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Νέου, του Αρχιεπισκόπου Αιγίνης, τιμούμε στις 17 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου του Νέου, του Αρχιεπισκόπου Αιγίνης

Της Ζακύνθου τον γόνον και Αιγίvης τον πρόεδρον, τον φρουρόν μονής τωv Στροφάδωv, Διοvύσιοv άπαντες τιμήσωμεv συμφώνως οι πιστοί, βοώντες προς αυτόν ειλικριvώς. Tαις λιταίς τους τηv σην μνήμην επιτελούντας σώσον και βοώντας σοι· Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω δωρησαμένω σε ημίv, πρέσβυν ακοίμητον.

Απολυτίκιο Αγ. Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα