Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις, π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Αν δηλαδή πριν από τον βιολογικό σου θάνατο γίνεις νεκρός ως προς την αμαρτία, τότε το τέλος της επιγείου ζωής σου δεν θα είναι θάνατος, αλλά μετάβαση σε μια άλλη ατελεύτητη και μακαρία ζωή.