Χριστός Ανέστη κι Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστός Ανέστη δοξάσατε!