Προφήτης Ιωνάς

Ο Προφήτης Ιωνάς τιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου.