Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης γιορτάζει στις 8 Ιανουαρίου.