Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Last modified date

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Ονησίμου του Αποστόλου τιμούμε στις 15 Φεβρουαρίου.

Τη μνήμη του Αγίου Ονησίμου του Αποστόλου τιμούμε στις 15 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ονησίμου του Αποστόλου:

Ταις ακτίσι του Παύλου φωτισθείς την διάνοιαν, ώφθης υπηρέτης του Λόγου και Απόστολος ένθεος και όνησιν εβράβευσας ζωής, Ονήσιμε θεράπων του Χριστού, δια λόγων και θαυμάτων θεοπρεπών, τοις πίστει εκβοώσι σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι φαιδρώς, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Σχετικά άρθρα