Βαδίζουμε προς την αναλαμπή της Ορθοδοξίας ή προς τη μεγάλη αποστασία;

Ο γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης ομιλεί για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας και τη Μεγάλη Αποστασία