Δονούσα, Κυκλάδες, Αιγαίο, Ελλάδα

Φωτογραφίες από τη Δονούσα.