«Γράμμα στη μάνα της διπλανής πόρτας», Αναστασία Ευσταθίου

Με όχημα τις λέξεις και οδηγό το συναίσθημα, η Αναστασία Ευσταθίου σε αυτό της το βιβλίο κάνει μεταξύ άλλων -ίσως πρώτα και πάνω από όλα- μια κατάθεση ψυχής.