Αββάς Δανιήλ της Σκήτεως

Τη μνήμη του Αββά Δανιήλ του Σκητιώτη τιμούμε στις 7 Ιουνίου.