Χαιρετισμοί της Παναγίας Θεοτόκου (πολυτονικό)

Ο Ακάθιστος Ύμνος της Παναγίας σε πολυτονικό