Άγιος Σισώης ο Μεγάλος

Τη μνήμη του Αγίου Σισώη του Μεγάλου τιμούμε στις 6 Ιουλίου.