Έπεσε πολύ αλάτι;

Κόβετε σε κομμάτια μια πατάτα και...