«Εύφρανας ημάς Κύριε», π. Παρθένιος Βεζυρέας

Μια εξαιρετική έκδοση, από τις εκδόσεις Περίπλους, τόσο σε εμφάνιση όσο και σε περιεχόμενο!