ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ΜΕ ΤΟΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟ