ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟ