ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟ