Άγιος Ιερόθεος Α' Επίσκοπος Αθηνών .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Ιερόθεος Α’ Επίσκοπος Αθηνών

Τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Α’ Επισκόπου Αθηνών τιμούμε στις 4 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιερόθεος Α’ Επίσκοπος Αθηνών

Τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Α’ Επισκόπου Αθηνών τιμούμε στις 4 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιεροθέου Α’ Επισκόπου Αθηνών:

Του Παύλου ηλίευσαι, ταις θεηγόροις πλοκαίς, και όλος γεγένησαι, ιερωμένος Θεώ, σοφέ Ιερόθεε, συ γαρ φιλοσοφίας, ταις ακτίσιν εκλάμπων, ώφθης θεολογίας, ακριβούς υποφήτης, δι’ ης μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιεροθέου Α’ Επισκόπου Αθηνών:

Χρηστότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ήντλησας εκ του Σκεύους της εκλογής τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας, τον ίσον δρόμον τετέλεκας, Ιερομάρτυς Ιερόθεε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/4t9nOmMfkNA

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες