Καπουτσίνο (Cappuccino), της Στέλλας

Ένας καφές που μας έρχεται από τα μοναστικά τάγματα της Ιταλίας.