Άγιοι Κάρπος, Αγαθόδωρος, Αγαθονίκη και Πάπυλος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιοι Κάρπος, Αγαθόδωρος, Αγαθονίκη και Πάπυλος

Τη μνήμη των Αγίων Κάρπου, Αγαθοδώρου, Αγαθονίκης και Πάπυλου τιμούμε στις 13 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη των Αγίων Κάρπου, Αγαθοδώρου, Αγαθονίκης και Πάπυλου τιμούμε στις 13 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Κάρπου, Αγαθοδώρου, Αγαθονίκης και Πάπυλου:

Βίον ένθεον, διαδραμόντες, Χριστού ώφθητε, συγκληρονόμοι, δι’ αθλήσεως εχθρόν τροπωσάμενοι, Κάρπε σοφέ και κλεινέ Αγαθόδωρε, Αγαθονίκη και Πάπυλε ένδοξε. Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης – 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες