Ματιά

Άγιος Χαρίτων

Τη μνήμη του Αγίου Χαρίτωνος τιμούμε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Άγιος Χαρίτων

Τη μνήμη του Αγίου Χαρίτωνος τιμούμε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Χαρίτωνος:

Χαρίτων του Πνεύματος, καταυγασθείς ταις αυγαίς, φωστήρ εχρημάτισας, της εναρέτου ζωής, Χαρίτων μακάριε, συ γαρ ομολογία, αληθείας εμπρέψας, έλαμψας εν ερήμω, εγκράτειας τοις πόνοις. Διο των ευφημούντων σε, Πάτερ μνημόνευε.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χαρίτωνος:

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις έκατον τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Χαρίτων Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/VKBGBLRzpGI

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων

γιορτάζειΠοιος γιορτάζει σήμερα γιορτάζειποιος γιορτάζει αύριο γιορτάζειμεθαύριο γιορτάζειΠοιος γιόρταζε χτες;