Δεκέμβριος

Δεκέμβριος, ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του έτους, αλλά και ο πρώτος του χειμώνα.