Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Last modified date

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Εορτή του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Της σοφίας εκφάντωρ λαμπρός γενόμενος, Ορθοδοξίας εδείχθης θεοπαγής προμαχών, των Πατέρων καλλονή Φώτιε μέγιστε, συ γαρ αιρέσεων δεινών, στηλιτεύεις την οφρύν, Εώας το θείον σέλας, της Εκκλησίας λαμπρότης, ην διατηρεί Πάτερ άσειστον.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ως των αποστόλων ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, τω Δεσπότη των όλων ικέτευε, Φώτιε, ειρήνην τη οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Σχετικά άρθρα