Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Last modified date

Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 17 Νοεμβρίου.

Τη μνήμη του Αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 17 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως:

Αρετών ταις ιδέαις κατακοσμούμενος, της Εκκλησίας εδείχθης Αρχιεράρχης σοφός, και ποιμήν αληθινός, πάτερ Γεννάδιε, ως θεράπων του Χριστού, και οσίων κοινωνός, εν πάση δικαιοσύνη. Και νυν δυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Σχετικά άρθρα