Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού τιμούμε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού

Τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού τιμούμε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού

Χριστώ ηκολούθησας, καταλιπών τα της γης, και βίον ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς, ως άσαρκος Όσιε, συ γαρ εν ταις ερήμοις, προσχωρών θείω πόθω, σκίλλη πίκρα την πάλαι, πικράν γεύσιν απώσω. Διο Κυριακέ θεοφόρε, αξίως δεδόξασαι.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού

Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Κυριακέ· νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού

Απαλών εξ ονύχων τω Χριστώ ηκολούθησας, την αγγελικήν πολιτείαν ολοτρόπως ελόμενος· διο εν ταις ερήμοις προσχωρών, των θείων ηξιώθης δωρεών, θεραπεύων πάσαν νόσον Κυριακέ, των πίστει προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Κυριακού του Αναχωρητού - 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Κυριακού του Αναχωρητού – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
29 Σεπτεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα