Φανουρόπιτα, της Λιλίκας

Ακόμα μία φορά, η χάρη Τού, με αξίωσε να πραγματοποιήσω το τάξιμο. Φανουρόπιτα που θα διαβαστεί σήμερα το απόγευμα στον εσπερινό. Για δύο κορίτσια αγαπημένα. Υπέρ ψυχικής και σωματικής υγείας.