Πολίτικο Μυδοπίλαφο, της γιαγιάς Βούλας

Το πολίτικο μυδοπίλαφο που μαγείρευε η γιαγιά Βούλα καθώς και η μαμά Βούλα.