Έγραψαν

Αφέντη μου στην τάβλα σου

Αφέντη μου στην τάβλα σου Αφέντη μου στην τάβλα σου, χρυσά καντήλια φέγγουν. Χωρίς αλύσια κρέμουνται, χωρίς αγέρα σειόνται. Αν ρίξεις λάδι και κερί, φέγγουν στον κόσμον όλο. Κι αν […]