Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας, και πότε εορτάζουν .: Πίστη .: Ματιά
 

Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας, και πότε εορτάζουν

Σπάνια ονόματα για αγόρια και κορίτσια. Κανένα όνομα δεν είναι περίεργο ή παράξενο. Μερικά χριστιανικά ονόματα όμως, ανδρικά και γυναικεία, είναι ιδιαίτερα σπάνια. Σε αυτή τη σελίδα θα μάθετε πότε εορτάζουν Αγίες και Άγιοι της Ορθοδοξίας που τα ονόματα τους δεν είναι και τόσο συνηθισμένα…

Γράφει: Matia Gr
Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας, και πότε εορτάζουν

Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας και πότε εορτάζουν

Σπάνια ονόματα για αγόρια

Αβέρκιος (22 Οκτωβρίου)
Άβιβος (15 Νοεμβρίου)
Άγαβος (8 Απριλίου)
Αγαθάγγελος (23 Ιανουαρίου)
Αγαθόδωρος (13 Οκτωβρίου)
Αγαθόπους (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Αγγίας (9 Μαρτίου)
Αγλάιος (9 Μαρτίου)
Άδαυκτος (3 Οκτωβρίου)
Αέτιος (9 Μαρτίου)
Αθηνογένης (16 Ιουλίου)
Αθηνόδωρος (7 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου)
Αιθέριος (7 Μαρτίου)
Ακάκιος (9 Μαρτίου)
Ακίνδυνος (2 Νοεμβρίου)
Αλεξανδρίων (6 Ιουλίου)
Αλφειός (28 Σεπτεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου και 10 Μαΐου)
Αμπλίας (31 Οκτωβρίου)
Αμφιλόχιος (23 Νοεμβρίου)
Ανατόλιος (20 Νοεμβρίου)
Άνεκτος (10 Μαρτίου)
Ανεμπόδιστος (2 Νοεμβρίου)
Άνθος (12 Δεκεμβρίου)
Ανίκητος (12 Αυγούστου)
Αντίγονος (13 Οκτωβρίου)
Αντίοχος (23 Φεβρουαρίου και 14 Φεβρουαρίου)
Αντίπατρος (28 Απριλίου)
Απελλής (31 Οκτωβρίου)
Απολλώ (8 Δεκεμβρίου, 25 Ιανουαρίου και 21 Απριλίου)
Απόλλων στις (5 Ιουνίου και 10 Ιουνίου)
Απολλώνιος (14 Δεκεμβρίου)
Αποστόλων μυστικών Ελλήνων μαθητών Χριστού (8 Απριλίου)
Απφίας (22 Νοεμβρίου)
Αρέθας (24 Οκτωβρίου)
Άρης (8 Φεβρουαρίου)
Αρκάδιος (26 Ιανουαρίου)
Αριστίων (3 Σεπτεμβρίου)
Αριστόβουλος (31 Οκτωβρίου)
Αρριανός (14 Δεκεμβρίου)
Αρτεμάς (28 Απριλίου)
Αρτεμίδωρος (8 Σεπτεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και 16 Φεβρουαρίου)
Αρχέλαος (5 Μαρτίου)
Άρχιππος (22 Νοεμβρίου)
Ασύγκριτος (8 Απριλίου)
Ατταλος (6 Ιουνίου)
Αττικός (8 Ιανουαρίου)
Αυξέντιος (13 Δεκεμβρίου)
Αυτόνομος (12 Σεπτεμβρίου)
Αφθόνιος (2 Νοεμβρίου)

Βάκχος (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)
Βαρλαάμ (19 Νοεμβρίου)
Βασιλέας (26 Απριλίου)
Βασιλειάδης (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Βασιλίσκος (3 Μαρτίου και 22 Μαΐου)
Βιβιανός (9 Μαρτίου)
Βονιφάτιος (19 Δεκεμβρίου)

Γάιος (9 Μαρτίου)
Γαλακτίων (5 Δεκεμβρίου)
Γελάσιος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Γλύκων (26 Οκτωβρίου)
Γοργόνιος (9 Μαρτίου)
Γόρδιος (3 Ιανουαρίου)
Γουρίας (15 Νοεμβρίου)

Δίας θαυματουργός (19 Ιουλίου)
Δίας μάρτυρας στις (3 Απριλίου)
Διογένης (5 Δεκεμβρίου)
Διόδωρος (11 Σεπτεμβρίου)
Διομήδης (16 Αυγούστου)
Διονύσιος (19 Απριλίου)
Διόσκουρος (12 Οκτωβρίου και 11 Μαΐου)
Δίων (8 Μαρτίου)
Δομετιανός (9 Μαρτίου)
Δόμνος (9 Μαρτίου)
Δορυμέδων (19 Σεπτεμβρίου)

Εκδίκιος (9 Μαρτίου)
Έλενος (23 Νοεμβρίου)
Ελισαίος (14 Ιουνίου)
Ελλάδιος (8 Ιανουαρίου, 24 Ιανουαρίου και 27 Μαΐου)
Ελπίδιος (7 Μαρτίου)
Ελπιδοφόρος (2 Νοεμβρίου)
Επίμαχος (31 Οκτωβρίου, 9 Μαΐου και 6 Ιουλίου)
Έραστος (10 Νοεμβρίου)
Ερμαίος (4 Νοεμβρίου)
Ερμείας (31 Μαΐου και 17 Ιουνίου)
Ερμής (8 Μαρτίου και 8 Απριλίου)
Έρμιππος (26 Ιουλίου)
Ερμογένης (10 Δεκεμβρίου)
Ερμοκράτης (26 Ιουλίου)
Ερμόλαος (26 Ιουλίου)
Ερμύλος (18 Δεκεμβρίου και 13 Ιανουαρίου)
Έρως (25 Οκτωβρίου)
Έρωτας (25 Ιουνίου)
Έσπερος (7 Οκτωβρίου, 15 Δεκεμβρίου και 2 Μαΐου)
Ευάρεστος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευάρεστος (26 Δεκεμβρίου) ο Όσιος
Εύγραφος (10 Δεκεμβρίου)
Ευκλής (1 Αυγούστου)
Ευκράτης (21 Οκτωβρίου)
Ευνικιανός (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευνοϊκός (9 Μαρτίου)
Εύπλος ο Διάκονος (11 Αυγούστου)
Εύπορος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευσίγνιος (5 Αυγούστου)
Ευτρόπιος (3 Μαρτίου)
Ευτύχιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
Ευώδης (1 Σεπτεμβρίου και 7 Σεπτεμβρίου)

Ζήνων (5 Απριλίου)
Ζωτικός (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη

Ηλιανός (9 Μαρτίου)
Ηλίοδωρος (20 Αυγούστου, 28 Σεπτεμβρίου και 19 Νοεμβρίου)
Ηλιος (12 Ιανουαρίου)
Ηρακλαίμων (12 Δεκεμβρίου)
Ηράκλειος (9 Μαρτίου)
Ηρωδίων (8 Απριλίου)
Ήρων (10 Αυγούστου)
Ησύχιος (6 Μαρτίου)
Ησύχιος (9 Μαρτίου)

Θαλής (20 Σεπτεμβρίου)
Θαλλός (11 Μαρτίου)
Θαυμάσιος (28 Απριλίου)
Θεαγένης (3 Οκτωβρίου και 2 Ιανουαρίου)
Θείων (1 Φεβρουαρίου)
Θεμιστοκλής (21 Δεκεμβρίου)
Θεόδουλος (9 Μαρτίου)
Θεόδουλος (28 Απριλίου)
Θεόδουλος (23 Δεκεμβρίου)
Θεοκλής (14 Σεπτεμβρίου)
Θεόστιχος (28 Απριλίου)
Θεόφιλος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού
Θεσπέσιος (20 Νοεμβρίου)
Θύρσος (14 Δεκεμβρίου)

Ιακχος (17 Δεκεμβρίου)
Ιάμβλιχος (22 Οκτωβρίου)
Ιανουάριος (21 Απριλίου)
Ιάσων (29 Απριλίου)
Ιέρων (7 Νοεμβρίου)
Ιλαρίων (28 Μαρτίου)
Ιλαρίων (21 Οκτωβρίου)
Ίλης (9 Μαρτίου)
Ιππόλυτος (30 Ιανουαρίου και 10 Αυγούστου)
Ισχυρίων (23 Νοεμβρίου)
Ιωαννίκιος (4 Νοεμβρίου)

Καλλίνικος (14 Δεκεμβρίου)
Καλλίστρατος (27 Σεπτεμβρίου)
Κάνδιδος (9 Μαρτίου)
Καπίτων (7 Μαρτίου)
Κάρπος (26 Μαΐου)
Κάρπος (13 Οκτωβρίου)
Κέλσιος (14 Οκτωβρίου και 8 Ιανουαρίου)
Κήρυξ (1 Αυγούστου)
Κλήμης (24 Νοεμβρίου)
Κλεόνικος (3 Μαρτίου)
Κόνων (5 Μαρτίου)
Κοδράτος (10 Μαρτίου)
Κοδράτος (21 Σεπτεμβρίου)
Κουάρτος (10 Νοεμβρίου)
Κρήσκης (10 Μαρτίου)
Κρονίδης (13 Σεπτεμβρίου)
Κρονίων (30 Οκτωβρίου)
Κυρίων (9 Μαρτίου)
Κύρος (31 Ιανουαρίου)

Λεύκιος (14 Δεκεμβρίου)
Λεωνίδας (16 Απριλίου)
Λίνος (5 Νοεμβρίου)
Λογγίνος (16 Οκτωβρίου, 24 Απριλίου και 25 Ιουνίου)
Λυσίμαχος (9 Μαρτίου)

Μάγνος (28 Απριλίου)
Μαρδάριος (13 Δεκεμβρίου)
Μαρκιανός (25 Οκτωβρίου)
Μαρτύριος (25 Οκτωβρίου)
Μελάνιππος (2 Σεπτεμβρίου και 6 Σεπτεμβρίου)
Μελίτων (9 Μαρτίου)
Μέμνων (11 Αυγούστου και 28 Απριλίου)
Μένιγνος (22 Νοεμβρίου)
Μίλος (10 Οκτωβρίου)
Μόδεστος (18 Δεκεμβρίου)
Μύρων (8 Αυγούστου – ο εκ Κρήτης)
Μύρων (17 Αυγούστου)

Νάρκισσος (31 Οκτωβρίου)
Νέαρχος (22 Απριλίου)
Νέων (30 Οκτωβρίου και 24 Απριλίου)
Νίκανδρος (4 Νοεμβρίου, 15 Μαρτίου και 5 Ιουνίου)
Νικάνωρ (8 Αυγούστου και 28 Ιουλίου)

Ξανθίας (9 Μαρτίου)
Ξύστος (10 Αυγούστου)

Ολυμπάς (10 Νοεμβρίου)
Ονήσιμος (15 Φεβρουαρίου)
Ονήσιμος (22 Νοεμβρίου)
Ονούφριος (12 Ιουνίου)
Ορέστης (10 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου)
Ορίων (10 Οκτωβρίου)
Ουάλας (16 Φεβρουαρίου)
Ουαλέριος (9 Μαρτίου)
Ουάλης (9 Μαρτίου)
Ουρβανός (31 Οκτωβρίου)

Παγκόσμιος (29 Νοεμβρίου)
Παγκράτιος (9 Φεβρουαρίου και 9 Ιουλίου)
Παλλάδιος (28 Ιανουαρίου)
Πάμφιλος (16 Φεβρουαρίου)
Πάπυλος (13 Οκτωβρίου)
Παράμονος (29 Νοεμβρίου)
Πατάπιος (8 Δεκεμβρίου)
Παφνούτιος (19 Απριλίου)
Πηγάσιος (2 Νοεμβρίου)
Πηλέας (17 Σεπτεμβρίου)
Πλάτων (18 Νοεμβρίου)
Πολύευκτος (1 Αυγούστου)
Πόμπιος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Πούδης (14 Απριλίου)
Πρίσκος (9 Μαρτίου)
Πρόβος (12 Οκτωβρίου)
Πρόκλος (20 Νοεμβρίου)

Ροδίων (10 Νοεμβρίου)
Ρούφος (8 Απριλίου)
Ρούφος (28 Απριλίου)
Ρωμανός (18 Νοεμβρίου)

Σαββάτιος (19 Σεπτεμβρίου)
Σαμωνάς (15 Νοεμβρίου)
Σαρκεδών (9 Μαρτίου)
Σατορνίνος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Σεβηριανός (9 Μαρτίου)
Σέλευκος (16 Φεβρουαρίου)
Σίλβεστρος (2 Ιανουαρίου)
Σισίννιος (9 Μαρτίου)
Σμαράγδιος (9 Μαρτίου)
Σοφονίας (3 Δεκεμβρίου)
Στάχυς (31 Οκτωβρίου)
Στράτων (17 Αυγούστου)
Σωκράτης (19 Απριλίου)
Σωσθένης (8 Δεκεμβρίου)
Σωσίπατρος (29 Απριλίου)
Σωσίπατρος (10 Νοεμβρίου)

Ταράσιος (25 Φεβρουαρίου)
Τάραχος (12 Οκτωβρίου)
Τέρτιος (10 Νοεμβρίου)
Τιθόης (26 Οκτωβρίου)
Τιμόλαος (15 Μαρτίου)
Τρόφιμος (14 Απριλίου)
Τρόφιμος (19 Σεπτεμβρίου)

Υάκινθος (3 Ιουλίου και 18 Ιουλίου)
Υπάτιος (31 Μαρτίου)

Φαίδρος (29 Νοεμβρίου)
Φιλάδελφος (2 Σεπτεμβρίου και 10 Μαΐου)
Φιλάρετος (1 Δεκεμβρίου)
Φιλήμων (28 Απριλίου)
Φιλήμων (22 Νοεμβρίου)
Φιλήμων (14 Δεκεμβρίου)
Φιλοκτήμων (9 Μαρτίου)
Φινέες (2 Σεπτεμβρίου)
Φλάβιος (9 Μαρτίου)
Φλέγων (8 Απριλίου)
Φύλων (24 Ιανουαρίου)

Χαρίτων (28 Σεπτεμβρίου)
Χουδίων (9 Μαρτίου)

Ωκεανός (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)

Σπάνια ονόματα για κορίτσια

Αγλαΐα (19 Δεκεμβρίου)
Αδαμαντίνη (1 Σεπτεμβρίου)
Αθηνά (1 Σεπτεμβρίου)
Ακριβή (1 Σεπτεμβρίου)
Ακυλίνη (13 Ιουνίου)
Ανθία (15 Δεκεμβρίου)
Αντιγόνη (1 Σεπτεμβρίου)
Ανυσία (30 Δεκεμβρίου)
Αριάδνη (18 Σεπτεμβρίου)
Ασπασία (1 Σεπτεμβρίου)
Αφροδίτη (1 Σεπτεμβρίου)

Βερίνη (4 Οκτωβρίου)

Γλαφύρα (26 Απριλίου)

Δόμνα (28 Δεκεμβρίου)

Διόνη (1 Σεπτεμβρίου)
Δροσίς (28 Ιουλίου)
Δωδώνη (1 Σεπτεμβρίου)

Έλεσα (1 Αυγούστου)
Ελικωνίδα (28 Μαΐου)
Ελπινίκη (1 Σεπτεμβρίου)
Επιστήμη (5 Νοεμβρίου)
Επίχαρις (27 Σεπτεμβρίου)
Ερασμία (1 Σεπτεμβρίου)
Ερατώ (1 Σεπτεμβρίου)
Ερμηνεία (1 Σεπτεμβρίου)
Ερωτηίδα (6 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου)
Ευανθία (1 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
Ευτέρπη (1 Σεπτεμβρίου)

Ζηναϊς (7 Ιουνίου)

Ηλιοστάλακτη (15 Αυγούστου)

Θάλεια (2 Μαρτίου, 11 Μαρτίου, 1 Σεπτεμβρίου)
Θεανώ (1 Σεπτεμβρίου)
Θέογνις (28 Απριλίου)
Θεονόη (1 Σεπτεμβρίου)
Θεονύμφη (1 Σεπτεμβρίου)
Θεσσαλονίκη (7 Νοεμβρίου)
Θωμαϊς (14 Απριλίου)

Ία (10 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
Ίρις (23 Σεπτεμβρίου)

Καλλιρρόη ή Καλλιρόη (1 Σεπτεμβρίου)
Καλλίς (16 Απριλίου)
Καλλισθένη (4 Οκτωβρίου)
Καλλίστη (1 Σεπτεμβρίου)
Κέρκυρα (29 Απριλίου)
Κίρα (28 Φεβρουαρίου)
Κοραλία (1 Σεπτεμβρίου)
Κύρα (28 Φεβρουαρίου)

Λεπτίνα (26 Οκτωβρίου)
Λυδία (27 Μαρτίου)

Μαράνα (28 Φεβρουαρίου)
Μαριάνθη (1 Σεπτεμβρίου)
Μελάνη ή Μελανία (31 Δεκεμβρίου)
Μελπομένη (1 Σεπτεμβρίου)
Μηνοδώρα (10 Σεπτεμβρίου)
Μητροδώρα (10 Σεπτεμβρίου)
Μοσχώ ή Μοσχούλα (1 Σεπτεμβρίου)
Μυρόπη (2 Δεκεμβρίου και 1 Σεπτεμβρίου)

Νίκη (16 Απριλίου και 25 Απριλίου)
Νυμφοδώρα (10 Σεπτεμβρίου)

Ολυμπιάδα (25 Ιουλίου)
Ολυμπιοδώρα (31 Δεκεμβρίου)

Πανδώρα (1 Σεπτεμβρίου)
Πηνελόπη (1 Σεπτεμβρίου)
Πλατωνίδα (5 Απριλίου)
Πολύμνια (1 Σεπτεμβρίου)
Πολυνίκη (1 Σεπτεμβρίου)

Pαΐς (23 Σεπτεμβρίου)

Σαπφώ (1 Σεπτεμβρίου)
Σεληνιάς (5 Ιουνίου)
Στεφανίς (11 Νοεμβρίου)

Τερψιχόρη (1 Σεπτεμβρίου)
Τρωάδα (1 Σεπτεμβρίου)

Φιλοθέη (19 Φεβρουαρίου)
Φιλουμένη (29 Νοεμβρίου)

Χάρις (28 Ιανουαρίου και 28 Σεπτεμβρίου)
Χαρίσσα (16 Απριλίου)
Χαριτίνη (5 Οκτωβρίου)
Χιονία (16 Απριλίου)
Χρυσής (30 Ιανουαρίου)

Ωραιοζήλη (26 Ιουλίου)

Πολιούχοι Άγιοι και Άγιοι Προστάτες, κάντε κλικ εδώ για να μάθετε ποιοι είναι!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες