Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας, και πότε εορτάζουν

Κανένα όνομα δεν είναι περίεργο ή παράξενο. Μερικά ονόματα όμως, ανδρικά και γυναικεία, είναι ιδιαίτερα σπάνια. Σε αυτή τη σελίδα θα μάθετε πότε εορτάζουν Αγίες και Άγιοι της Ορθοδοξίας που τα ονόματα τους δεν είναι και τόσο συνηθισμένα…

Γράφει: Matia Gr
Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας, και πότε εορτάζουν

Σπάνια ονόματα Αγίων της Ορθοδοξίας και πότε εορτάζουν

Αβέρκιος (22 Οκτωβρίου)
Άβιβος (15 Νοεμβρίου)
Άγαβος (8 Απριλίου)
Αγαθάγγελος (23 Ιανουαρίου)
Αγαθόδωρος (13 Οκτωβρίου)
Αγαθόπους (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Αγγίας (9 Μαρτίου)
Αγλαΐα (19 Δεκεμβρίου)
Αγλάιος (9 Μαρτίου)
Αδαμαντίνη (1 Σεπτεμβρίου)
Άδαυκτος (3 Οκτωβρίου)
Αέτιος (9 Μαρτίου)
Αθηνά (1 Σεπτεμβρίου)
Αθηνογένης (16 Ιουλίου)
Αθηνόδωρος (7 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου)
Αιθέριος (7 Μαρτίου)
Ακάκιος (9 Μαρτίου)
Ακίνδυνος (2 Νοεμβρίου)
Ακριβή (1 Σεπτεμβρίου)
Ακυλίνη (13 Ιουνίου)
Αλεξανδρίων (6 Ιουλίου)
Αλφειός (28 Σεπτεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου και 10 Μαΐου)
Αμπλίας (31 Οκτωβρίου)
Αμφιλόχιος (23 Νοεμβρίου)
Ανατόλιος (20 Νοεμβρίου)
Άνεκτος (10 Μαρτίου)
Ανεμπόδιστος (2 Νοεμβρίου)
Ανθία (15 Δεκεμβρίου)
Άνθος (12 Δεκεμβρίου)
Ανίκητος (12 Αυγούστου)
Αντιγόνη (1 Σεπτεμβρίου)
Αντίγονος (13 Οκτωβρίου)
Αντίοχος (23 Φεβρουαρίου και 14 Φεβρουαρίου)
Αντίπατρος (28 Απριλίου)
Ανυσία (30 Δεκεμβρίου)
Απελλής (31 Οκτωβρίου)
Απολλώ (8 Δεκεμβρίου, 25 Ιανουαρίου και 21 Απριλίου)
Απόλλων στις (5 Ιουνίου και 10 Ιουνίου)
Απολλώνιος (14 Δεκεμβρίου)
Αποστόλων μυστικών Ελλήνων μαθητών Χριστού (8 Απριλίου)
Απφίας (22 Νοεμβρίου)
Αρέθας (24 Οκτωβρίου)
Άρης (8 Φεβρουαρίου)
Αριάδνη (18 Σεπτεμβρίου)
Αρκάδιος (26 Ιανουαρίου)
Αριστίων (3 Σεπτεμβρίου)
Αριστόβουλος (31 Οκτωβρίου)
Αρριανός (14 Δεκεμβρίου)
Αρτεμάς (28 Απριλίου)
Αρτεμίδωρος (8 Σεπτεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και 16 Φεβρουαρίου)
Αρχέλαος (5 Μαρτίου)
Άρχιππος (22 Νοεμβρίου)
Ασπασία (1 Σεπτεμβρίου)
Ασύγκριτος (8 Απριλίου)
Ατταλος (6 Ιουνίου)
Αττικός (8 Ιανουαρίου)
Αυξέντιος (13 Δεκεμβρίου)
Αυτόνομος (12 Σεπτεμβρίου)
Αφθόνιος (2 Νοεμβρίου)
Αφροδίτη (1 Σεπτεμβρίου)

Βάκχος (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)
Βαρλαάμ (19 Νοεμβρίου)
Βασιλέας (26 Απριλίου)
Βασιλειάδης (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Βασιλίσκος (3 Μαρτίου και 22 Μαΐου)
Βερίνη (4 Οκτωβρίου)
Βιβιανός (9 Μαρτίου)
Βονιφάτιος (19 Δεκεμβρίου)

Γάιος (9 Μαρτίου)
Γαλακτίων (5 Δεκεμβρίου)
Γελάσιος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Γλαφύρα (26 Απριλίου)
Γλύκων (26 Οκτωβρίου)
Γοργόνιος (9 Μαρτίου)
Γόρδιος (3 Ιανουαρίου)
Γουρίας (15 Νοεμβρίου)

Δίας θαυματουργός (19 Ιουλίου)
Δίας μάρτυρας στις (3 Απριλίου)
Διογένης (5 Δεκεμβρίου)
Διόδωρος (11 Σεπτεμβρίου)
Διομήδης (16 Αυγούστου)
Διόνη (1 Σεπτεμβρίου)
Διονύσιος (19 Απριλίου)
Διόσκουρος (12 Οκτωβρίου και 11 Μαΐου)
Δίων (8 Μαρτίου)
Δομετιανός (9 Μαρτίου)
Δόμνος (9 Μαρτίου)
Δορυμέδων (19 Σεπτεμβρίου)
Δροσίς (28 Ιουλίου)
Δωδώνη (1 Σεπτεμβρίου)

Εκδίκιος (9 Μαρτίου)
Έλενος (23 Νοεμβρίου)
Έλεσα (1 Αυγούστου)
Ελικωνίδα (28 Μαΐου)
Ελισαίος (14 Ιουνίου)
Ελλάδιος (8 Ιανουαρίου, 24 Ιανουαρίου και 27 Μαΐου)
Ελπίδιος (7 Μαρτίου)
Ελπιδοφόρος (2 Νοεμβρίου)
Ελπινίκη (1 Σεπτεμβρίου)
Επίμαχος (31 Οκτωβρίου, 9 Μαΐου και 6 Ιουλίου)
Επιστήμη (5 Νοεμβρίου)
Επίχαρις (27 Σεπτεμβρίου)
Ερασμία (1 Σεπτεμβρίου)
Έραστος (10 Νοεμβρίου)
Ερατώ (1 Σεπτεμβρίου)
Ερμαίος (4 Νοεμβρίου)
Ερμείας (31 Μαΐου και 17 Ιουνίου)
Ερμής (8 Μαρτίου και 8 Απριλίου)
Ερμηνεία (1 Σεπτεμβρίου)
Έρμιππος (26 Ιουλίου)
Ερμογένης (10 Δεκεμβρίου)
Ερμοκράτης (26 Ιουλίου)
Ερμόλαος (26 Ιουλίου)
Ερμύλος (18 Δεκεμβρίου και 13 Ιανουαρίου)
Έρως (25 Οκτωβρίου)
Έρωτας (25 Ιουνίου)
Ερωτηίδα (6 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου)
Έσπερος (7 Οκτωβρίου, 15 Δεκεμβρίου και 2 Μαΐου)
Ευανθία (1 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
Ευάρεστος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευάρεστος (26 Δεκεμβρίου) ο Όσιος
Εύγραφος (10 Δεκεμβρίου)
Ευκλής (1 Αυγούστου)
Ευκράτης (21 Οκτωβρίου)
Ευνικιανός (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευνοϊκός (9 Μαρτίου)
Εύπλος ο Διάκονος (11 Αυγούστου)
Εύπορος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Ευσίγνιος (5 Αυγούστου)
Ευτέρπη (1 Σεπτεμβρίου)
Ευτρόπιος (3 Μαρτίου)
Ευτύχιος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού.
Ευώδης (1 Σεπτεμβρίου και 7 Σεπτεμβρίου)

Ζηναϊς (7 Ιουνίου)
Ζήνων (5 Απριλίου)
Ζωτικός (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη

Ηλιανός (9 Μαρτίου)
Ηλίοδωρος (20 Αυγούστου, 28 Σεπτεμβρίου και 19 Νοεμβρίου)
Ηλιος (12 Ιανουαρίου)
Ηρακλαίμων (12 Δεκεμβρίου)
Ηράκλειος (9 Μαρτίου)
Ηρωδίων (8 Απριλίου)
Ήρων (10 Αυγούστου)
Ησύχιος (6 Μαρτίου)
Ησύχιος (9 Μαρτίου)

Θαλής (20 Σεπτεμβρίου)
Θαλλός (11 Μαρτίου)
Θάλεια (2 Μαρτίου, 11 Μαρτίου, 1 Σεπτεμβρίου)
Θαυμάσιος (28 Απριλίου)
Θεαγένης (3 Οκτωβρίου και 2 Ιανουαρίου)
Θεανώ (1 Σεπτεμβρίου)
Θείων (1 Φεβρουαρίου)
Θεμιστοκλής (21 Δεκεμβρίου)
Θέογνις (28 Απριλίου)
Θεόδουλος (9 Μαρτίου)
Θεόδουλος (28 Απριλίου)
Θεόδουλος (23 Δεκεμβρίου)
Θεοκλής (14 Σεπτεμβρίου)
Θεονόη (1 Σεπτεμβρίου)
Θεονύμφη (1 Σεπτεμβρίου)
Θεόστιχος (28 Απριλίου)
Θεόφιλος (9 Μαρτίου) εκ των 40 μαρτύρων της Σεβάστειας επί διωγμών Διοκλητιανού
Θεσπέσιος (20 Νοεμβρίου)
Θεσσαλονίκης (7 Νοεμβρίου)
Θύρσος (14 Δεκεμβρίου)
Θωμαϊς (14 Απριλίου)

Ία (10 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου)
Ιακχος (17 Δεκεμβρίου)
Ιάμβλιχος (22 Οκτωβρίου)
Ιανουάριος (21 Απριλίου)
Ιάσων (29 Απριλίου)
Ιέρων (7 Νοεμβρίου)
Ιλαρίων (28 Μαρτίου)
Ιλαρίων (21 Οκτωβρίου)
Ίλης (9 Μαρτίου)
Ιππόλυτος (30 Ιανουαρίου και 10 Αυγούστου)
Ισχυρίων (23 Νοεμβρίου)
Ιωαννίκιος (4 Νοεμβρίου)

Καλλίνικος (14 Δεκεμβρίου)
Καλλιρρόη ή Καλλιρόη (1 Σεπτεμβρίου)
Καλλίς (16 Απριλίου)
Καλλίστη (1 Σεπτεμβρίου)
Καλλισθένη (4 Οκτωβρίου)
Καλλίστρατος (27 Σεπτεμβρίου)
Κάνδιδος (9 Μαρτίου)
Καπίτων (7 Μαρτίου)
Κάρπος (26 Μαΐου)
Κάρπος (13 Οκτωβρίου)
Κέλσιος (14 Οκτωβρίου και 8 Ιανουαρίου)
Κέρκυρα (29 Απριλίου)
Κήρυξ (1 Αυγούστου)
Κίρα (28 Φεβρουαρίου)
Κλήμης (24 Νοεμβρίου)
Κλεόνικος (3 Μαρτίου)
Κόνων (5 Μαρτίου)
Κοδράτος (10 Μαρτίου)
Κοδράτος (21 Σεπτεμβρίου)
Κοραλία (1 Σεπτεμβρίου)
Κουάρτος (10 Νοεμβρίου)
Κρήσκης (10 Μαρτίου)
Κρονίδης (13 Σεπτεμβρίου)
Κρονίων (30 Οκτωβρίου)
Κύρα (28 Φεβρουαρίου)
Κυρίων (9 Μαρτίου)
Κύρος (31 Ιανουαρίου)

Λεπτίνα (26 Οκτωβρίου)
Λεύκιος (14 Δεκεμβρίου)
Λεωνίδας (16 Απριλίου)
Λίνος (5 Νοεμβρίου)
Λογγίνος (16 Οκτωβρίου, 24 Απριλίου και 25 Ιουνίου)
Λυδία (27 Μαρτίου)
Λυσίμαχος (9 Μαρτίου)

Μάγνος (28 Απριλίου)
Μαράνα (28 Φεβρουαρίου)
Μαρδάριος (13 Δεκεμβρίου)
Μαριάνθη (1 Σεπτεμβρίου)
Μαρκιανός (25 Οκτωβρίου)
Μαρτύριος (25 Οκτωβρίου)
Μελάνη ή Μελανία (31 Δεκεμβρίου)
Μελάνιππος (2 Σεπτεμβρίου και 6 Σεπτεμβρίου)
Μελίτων (9 Μαρτίου)
Μελπομένη (1 Σεπτεμβρίου)
Μέμνων (11 Αυγούστου και 28 Απριλίου)
Μένιγνος (22 Νοεμβρίου)
Μηνοδώρα (10 Σεπτεμβρίου)
Μητροδώρα (10 Σεπτεμβρίου)
Μίλος (10 Οκτωβρίου)
Μόδεστος (18 Δεκεμβρίου)
Μοσχώ ή Μοσχούλα (1 Σεπτεμβρίου)
Μυρόπη (2 Δεκεμβρίου και 1 Σεπτεμβρίου)
Μύρων (8 Αυγούστου – ο εκ Κρήτης)
Μύρων (17 Αυγούστου)

Νάρκισσος (31 Οκτωβρίου)
Νέαρχος (22 Απριλίου)
Νέων (30 Οκτωβρίου και 24 Απριλίου)
Νίκανδρος (4 Νοεμβρίου, 15 Μαρτίου και 5 Ιουνίου)
Νικάνωρ (8 Αυγούστου και 28 Ιουλίου)
Νίκη (16 Απριλίου και 25 Απριλίου)
Νυμφοδώρα (10 Σεπτεμβρίου)

Ξανθίας (9 Μαρτίου)
Ξύστος (10 Αυγούστου)

Ολυμπάς (10 Νοεμβρίου)
Ολυμπιάδα (25 Ιουλίου)
Ολυμπιοδώρα (31 Δεκεμβρίου)
Ονήσιμος (15 Φεβρουαρίου)
Ονήσιμος (22 Νοεμβρίου)
Ονούφριος (12 Ιουνίου)
Ορέστης (10 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου)
Ορίων (10 Οκτωβρίου)
Ουάλας (16 Φεβρουαρίου)
Ουαλέριος (9 Μαρτίου)
Ουάλης (9 Μαρτίου)
Ουρβανός (31 Οκτωβρίου)

Παγκόσμιος (29 Νοεμβρίου)
Παγκράτιος (9 Φεβρουαρίου και 9 Ιουλίου)
Παλλάδιος (28 Ιανουαρίου)
Πάμφιλος (16 Φεβρουαρίου)
Πανδώρα (1 Σεπτεμβρίου)
Πάπυλος (13 Οκτωβρίου)
Παράμονος (29 Νοεμβρίου)
Πατάπιος (8 Δεκεμβρίου)
Παφνούτιος (19 Απριλίου)
Πηγάσιος (2 Νοεμβρίου)
Πηλέας (17 Σεπτεμβρίου)
Πηνελόπη (1 Σεπτεμβρίου)
Πλάτων (18 Νοεμβρίου)
Πλατωνίδα (5 Απριλίου)
Πολύευκτος (1 Αυγούστου)
Πολύμνια (1 Σεπτεμβρίου)
Πολυνίκη (1 Σεπτεμβρίου)
Πόμπιος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Πούδης (14 Απριλίου)
Πρίσκος (9 Μαρτίου)
Πρόβος (12 Οκτωβρίου)
Πρόκλος (20 Νοεμβρίου)

Ροδίων (10 Νοεμβρίου)
Ρούφος (8 Απριλίου)
Ρούφος (28 Απριλίου)
Ρωμανός (18 Νοεμβρίου)

Σαββάτιος (19 Σεπτεμβρίου)
Σαμωνάς (15 Νοεμβρίου)
Σαπφώ (1 Σεπτεμβρίου)
Σαρκεδών (9 Μαρτίου)
Σατορνίνος (23 Δεκεμβρίου) εκ των 10 μαρτύρων στη Κρήτη
Σεβηριανός (9 Μαρτίου)
Σέλευκος (16 Φεβρουαρίου)
Σεληνιάς (5 Ιουνίου)
Σίλβεστρος (2 Ιανουαρίου)
Σισίννιος (9 Μαρτίου)
Σμαράγδιος (9 Μαρτίου)
Σοφονίας (3 Δεκεμβρίου)
Στάχυς (31 Οκτωβρίου)
Στεφανίς (11 Νοεμβρίου)
Στράτων (17 Αυγούστου)
Σωκράτης (19 Απριλίου)
Σωσθένης (8 Δεκεμβρίου)
Σωσίπατρος (29 Απριλίου)
Σωσίπατρος (10 Νοεμβρίου)

Ταράσιος (25 Φεβρουαρίου)
Τάραχος (12 Οκτωβρίου)
Τέρτιος (10 Νοεμβρίου)
Τερψιχόρη (1 Σεπτεμβρίου)
Τιθόης (26 Οκτωβρίου)
Τιμόλαος (15 Μαρτίου)
Τρόφιμος (14 Απριλίου)
Τρόφιμος (19 Σεπτεμβρίου)
Τρωάδα (1 Σεπτεμβρίου)

Υάκινθος (3 Ιουλίου και 18 Ιουλίου)
Υπάτιος (31 Μαρτίου)

Φαίδρος (29 Νοεμβρίου)
Φιλάδελφος (2 Σεπτεμβρίου και 10 Μαΐου)
Φιλάρετος (1 Δεκεμβρίου)
Φιλήμων (28 Απριλίου)
Φιλήμων (22 Νοεμβρίου)
Φιλήμων (14 Δεκεμβρίου)
Φιλοθέη (19 Φεβρουαρίου)
Φιλοκτήμων (9 Μαρτίου)
Φιλούμενος (29 Νοεμβρίου)
Φινέες (2 Σεπτεμβρίου)
Φλάβιος (9 Μαρτίου)
Φλέγων (8 Απριλίου)
Φύλων (24 Ιανουαρίου)

Χάρις (28 Ιανουαρίου και 28 Σεπτεμβρίου)
Χαρίσσα (16 Απριλίου)
Χαριτίνη (5 Οκτωβρίου)
Χαρίτων (28 Σεπτεμβρίου)
Χιονία (16 Απριλίου)
Χουδίων (9 Μαρτίου)
Χρυσής (30 Ιανουαρίου)

Ωκεανός (7 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου)
Ωραιοζήλη (26 Ιουλίου)

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα